Pierwsze dziecko

400 

za miesiąc

Cennik

Opłata za wyżywienie:

12 zł / dzień

W cenie:

pobyt dziecka w godzinach 7:00 -16.45.

wszystkie zajęcia dodatkowe.

materiały plastyczne i papiernicze do zajęć.

stała współpraca z psychologiem i logopedą.

drobne upominki w ramach realizacji zajęć.

częściowe dofinansowanie raz w roku do wycieczki.

bezpłatne teatrzyki.

dodatkowe zeszyty ćwiczeń do grafomotoryki.

dostęp do dziennik elektronicznego i panelu multimedialnego dla rodzica.

Drugie dziecko

300

 za miesiąc

Cennik

Opłata za wyżywienie:

12 zł / dzień

W cenie:

pobyt dziecka w godzinach 7:00 -16:45.

wszystkie zajęcia dodatkowe.

materiały plastyczne i papiernicze do zajęć.

stała współpraca z psychologiem i logopedą.

drobne upominki w ramach realizacji zajęć.

częściowe dofinansowanie raz w roku do wycieczki.

bezpłatne teatrzyki.

dodatkowe zeszyty ćwiczeń do grafomotoryki.

dostęp do dziennik elektronicznego i panelu multimedialnego dla rodzica.

W związku z tym, że przedszkole pracuje cały rok przewidywany jest dwukrotny rabat czesnego:

  • miesiąc wakacyjny koszt 0 zł dziecko nie uczęszcza do przedszkola ale ma gwarantowane miejsce po powrocie.
  • miesiąc chorobowy koszt 50 zł w przypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą.