Pracownia Psychologiczna
mgr Anna Sanicka

Gabinet logopedyczny
mgr Małgorzata Lipiec

Centrum Edukacji i Szkoła Muzyczna Yamaha

Wydawnictwo Edukacyjne
MAC